NHG nieuwsbrief nr. 5, 27 mei 2010

Kunt u deze brief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Van de redactie

In deze editie voorzien wij u van praktische informatie omtrent NHG. Het is ons gebleken dat het beoordelen van hoofdelijk ontslag flink wat onduidelijkheden oplevert. Reden om de belangrijkste toetsonderdelen nog eens kort voor u op een rijtje te zetten. De gebruikelijke casus kent deze keer als thema kredietwaardigheid. En onder het kopje Tips krijgt u uitleg over situaties waarbij een bouwkundig rapport is vereist en daarnaast wordt ook ingegaan op het onderwerp volmacht.

Heeft u ideeën en suggesties voor de nieuwsbrief, mail dan naar communicatie@nhg.nl.

Graag tot de juni-editie.

Inhoud

NHG actueel
>> Beoordelen hoofdelijk ontslag
>> Schrijf u nu in! 

NHG in de praktijk
>> Kredietwaardigheid

Tips
>> Bouwkundig rapport
>> Volmacht 

Vaknieuws
>> Huizenkoper koopt te dure overlijdensrisicoverzekering
>> Prijs koopwoning in rustiger vaarwater
>> De gevolgen van een BKR-melding

NHG actueel

Beoordelen hoofdelijk ontslag

Momenteel is echtscheiding de belangrijkste oorzaak van betalingsproblemen en gedwongen verkopen. In samenhang hiermee wordt de afdeling Service & Advies van NHG in toenemende mate benaderd met vragen over ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Alle reden voor ons om eens bij dit onderwerp stil te staan. Lees meer >>

NHG-trainingen

Wilt u volledig op de hoogte zijn van de actuele Voorwaarden en Normen van NHG en de financieringsmogelijkheden met NHG ten volle benutten? Schrijf u dan nu in voor één van de NHG-trainingen!

Op de volgende data zijn nog trainingsplekken beschikbaar:

Dinsdag 29 juni 2010

Assen    

Basistraining

Dinsdag 29 juni 2010  

Assen

Combinatietraining

Woensdag 30 juni 2010

Utrecht 

Verdiepende training

Klik op de naam van de NHG-training voor meer informatie of om u hiervoor in te schrijven.

NHG in de praktijk

Kredietwaardigheid

Henk Jansen heeft nog vragen over zijn toetsing op basis van kredietwaardigheid. Henk heeft vernomen dat bepaalde coderingen bij het BKR een belemmering kunnen vormen voor de verstrekking van NHG.

Veel coderingen vormen geen belemmering voor de verstrekking van NHG. Welke dan wel? 

Vraag beantwoorden en/of video afspelen >>

Tip

Bouwkundig rapport
Een bouwkundig rapport is alleen verplicht bij aankoop. En dan alleen indien een van onderstaande situaties van toepassing is:

  • als blijkens het taxatierapport de kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de onderhandse vrije verkoopwaarde vrij van huur en gebruik volgens het taxatierapport; of
  • als blijkens het taxatierapport een nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient; of
  • als sprake is van een appartement met een bouwjaar van 1940 of eerder. Tenzij uit het taxatierapport blijkt dat na 1940 een totale renovatie heeft plaatsgevonden.

Natuurlijk is het verstandig om Lees meer >>

 

Vaknieuws

Huizenkoper koopt te dure overlijdensrisicoverzekering
De Telegraaf - Consumenten die tegelijk met hun hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, betalen vaak honderden euro’s premie per jaar teveel. Dit gebeurt voornamelijk bij consumenten die een hypotheek en overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij één en dezelfde bank. Lees meer >>

Prijs koopwoning in rustiger vaarwater
Infinance - De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in april gemiddeld 2,2 procent lager dan in april 2009. De prijsdaling is kleiner dan die in maart, toen koopwoningen nog 3,5 procent goedkoper waren dan een jaar eerder.  Lees meer >>

De gevolgen van een BKR melding
De Telegraaf - De VVD heeft recentelijk via Kamervragen verzocht om een ondergrens van € 500,- voor het registreren van kredieten in BKR. Aanleiding van dit verzoek was dat met name dat telefoonabonnementen er voor zouden zorgen dat consumenten minder goed een hypotheek kunnen verkrijgen. Lees meer >>

img1 Copyright © 2009 Nationale Hypotheek Garantie | Contact | Disclaimer


KvK: 41158179
Aanmelden | Afmelden


www.nhg.nl